Đánh giá Nhà thờ Lớn Hà Nội

Giờ lễ

Ngày thường:  05h30 và 18h30
Thứ 7: 18:00
Chúa Nhật: 05:00, 07:00, 08:30,
10:00(Tiếng Pháp),  11:30(Tiếng Anh),
16:00 (lễ Thiếu nhi),18:00, 20:00 (lễ Giới trẻ)
Xem thêm

Giới thiệu

Giáo Hạt Chính Tòa Hà Nội 40 Nhà Chung, Hà Nội 40 Nhà Chung Hà Nội Hà Nội VN http://tonggiaophanhanoi.org/ Nhà Thờ là: Nhà Thờ Chính Tòa Bổn Mạng: Thánh Giuse Số Giáo Dân: ... Xem thêm

Video

Tìm kiếm
  • Địa điểm
  • Sản phẩm & dịch vụ
  • Chuyến đi
  • Bài viết
  • Thành viên