Đánh giá Nhà thờ Thái Hà

Giờ lễ

Lịch Thánh lễ Thứ 7: 05:30, 10:00, 12:00, 18:00, 20:00
Lịch Thánh Lễ Chúa Nhật: 05:30, 08:00, 10:00, 16:00, 18:00, 20:00
Xem thêm

Giới thiệu

Giáo Hạt Chính Tòa Hà Nội 180/2 Nguyễn Lương Bằng, P. Quang Trung, Ðống Ða, Hà Nội 180B/180 Nguyễn Lương Bằng Hà Nội Hà Nội VN 043 8511239 043 8511239 giaoxuthaiha@gmail.com ... Xem thêm
Tìm kiếm
  • Địa điểm
  • Sản phẩm & dịch vụ
  • Chuyến đi
  • Bài viết
  • Thành viên