Đánh giá Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Giờ lễ

Lịch Thánh lễ Thứ 7: 05:30, 17:00
Lịch Thánh Lễ Chúa Nhật: 05:30, 06:30, 07:30, 09:30, 16:00, 17:15, 18:30
Xem thêm

Giới thiệu

Giáo Hạt Sài Gòn Chợ Quán Công xã Paris, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam Công xã Paris Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh VN 3822 0477 3822 0477 http://tgpsaigon.net/ Nhà Thờ là: Nhà Thờ Chính Tòa Bổn Mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm Lịch Thánh lễ Thứ 7: ... Xem thêm
Tìm kiếm
  • Địa điểm
  • Sản phẩm & dịch vụ
  • Chuyến đi
  • Bài viết
  • Thành viên