Đánh giá Nhà thờ Giáo xứ Sơn Lộc

Giờ lễ

Lịch Thánh lễ Thứ 7: 17:00
Lịch Thánh Lễ Chúa Nhật: 04:30, 06:30, 17:00, 19:00
Xem thêm

Giới thiệu

Giáo Hạt Củ Chi NHÀ THỜ SƠN LỘC 08 3892 2401 08 3892 2401 Nhà Thờ là: Giáo Xứ Bổn Mạng: ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM Số Giáo Dân: 2,000 Giáo Dân Năm thành lập: 1955 Linh Mục Chánh Xứ: SIMON NGUYỄN VĂN THU Lịch ... Xem thêm
Tìm kiếm
  • Địa điểm
  • Sản phẩm & dịch vụ
  • Chuyến đi
  • Bài viết
  • Thành viên