Đánh giá Nhà thờ Giáo xứ Lào Cai

Giới thiệu

Địa chỉ : Thị Xã Lào Cai, Tỉnh Lao Cai. Quản xứ : Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thành. Phó xứ : Linh mục Giuse Nguyễn Văn Cường Xem thêm
Tìm kiếm
  • Địa điểm
  • Sản phẩm & dịch vụ
  • Chuyến đi
  • Bài viết
  • Thành viên