Ruộng bậc thang ở Việt Nam trong top ‘cảnh quan đẹp nhất’ - Tin liên quan