Bao rác to gấp đôi người được phượt thủ cõng xuống núi Bà Đen - Tin liên quan